Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Tuy nhiên, trong số các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh đó, chỉ có khoảng 700 doanh nghiệp Việt Nam có mức gia tăng lợi nhuận tương ứng trong cùng thời đoạn

viem xoang mui,benh viem xoang

Như vậy, trong quá trình sau khi Việt Nam gia nhập WTO, lực lượng doanh nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng khá mạnh về quy mô, tuy nhiên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa tăng trưởng tương hợp.

Tốc độ tăng trưởng trong thời đoạn 2008-2011 cao hơn so với năm trước

Doanh nghiệp FAST 500 Việt Nam năm nay có tốc độ tăng trưởng trong thời đoạn 2008-2011 làng nhàng là 62,2%, cao hơn so với con số 59% của doanh nghiệp FAST 500 năm trước. Trong đó Top 5 doanh nghiệp đứng đầu bảng có tốc độ tăng trưởng hơn 374% trong thời đoạn 2008-2011.

Có thể nói, thời đoạn 5 năm gần đây vẫn là thời đoạn tăng trưởng về quy mô khá tốt của khu vực doanh nghiệp Việt Nam bất chấp những xáo trộn của nền kinh tế thế giới trong khủng hoảng tài chính và kinh tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét